Karolina Żmudzka

Popularność: 1238
Specjalizuję się w coachingu kariery i pracy z osobami wypalonymi zawodowo. Pracuję z ludźmi, którzy poważnie podchodzą do swojej kariery i dla których praca to coś więcej niż tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Jeśli czujesz, że nie realizujesz się zawodowo, jesteś na etapie poszukiwania nowej pracy, chcesz przebudować swoją ścieżkę kariery w obecnej pracy lub odczuwasz symptomy wypalenia zawodowego - dobrze trafiłeś. Pomogę Ci zbudować karierę wokół Twoich predyspozycji, pasji i talentów i czerpać radość z pracy. Pracuję holistycznie - korzystam z metody coachingu i dorobku różnych podejść terapeutycznych (m.in. Gestalt, SFBT, LBMS, AT). Zobacz, w czym mogę Ci pomóc: ----------------------------- PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO ----------------------------- Praca, która była dla Ciebie kiedyś źródłem radości, pasji i samorealizacji może z czasem stać się źródłem cierpienia. Składa się na to wiele czynników, m.in.: stres, trudne relacje ze współpracownikami i przełożonymi, przeciążenie obowiązkami, utrata równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, czy zadania nieadekwatnie dobrane do Twoich predyspozycji. Proces coachingowo-rozwojowy służy profilaktyce wypalenia zawodowego i przywracaniu dobrostanu psychicznego. Pomogę Ci odzyskać spokój, który utraciłeś wskutek długotrwałego stresu i dyskomfortu doświadczanego w miejscu pracy. ----------------------------- ZMIANA PRACY ----------------------------- Pomogę Ci znaleźć wymarzoną pracę - bezpiecznie zakończyć stary rozdział zawodowy i zacząć nowy. Będę Ci towarzyszyć w drodze ku zmianie, podejmowaniu decyzji, przezwyciężaniu trudnych momentów, poznawaniu swoich mocnych stron i poszukiwaniu swojego zawodowego flow. ----------------------------- ROZWÓJ ZAWODOWY ----------------------------- Pomogę Ci rozwinąć skrzydła na obecnym stanowisku pracy, poszerzyć kompetencje, dopasować zadania do Twoich predyspozycji. Przygotuję Cię do wyzwań zawodowych - awansu, nowej roli, ważnego wydarzenia. Pomogę w zarządzaniu i zbudowaniu zgranego zespołu. Wesprę Cię w budowaniu relacji, komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, wyjściu z kryzysu i odzyskaniu równowagi (work-life balance). ----------------------------- PRZYGOTOWANIE DO REKRUTACJI ----------------------------- Pomogę Ci stworzyć skuteczne CV szyte na miarę, które pokaże Cię od najlepszej strony i zwróci uwagę każdego rekrutera. Przygotuję Cię do rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji. Nauczę świadomie czytać oferty pracy i wybierać te właściwe i dopasowane do Ciebie. ----------------------------- WŁASNY BIZNES ----------------------------- Pomogę Ci zbudować biznes spójny z Twoją pasją i marką osobistą. Dodam odwagi przy odchodzeniu z etatu, byś mógł zacząć działać samodzielnie w oparciu o Twoją specjalizację i doświadczenie. Podpowiem, jak ogłosić światu czym się zajmujesz, wyjść na rynek i dotrzeć do pierwszych klientów. ----------------------------- TESTY PREDYSPOZYCJI ----------------------------- Za pomocą profesjonalnych narzędzi psychometrycznych zdiagnozuję Twoje kompetencje, predyspozycje, preferencje, styl zarządzania, rolę w zespole. Wyjaśnię Ci, jak podejmujesz decyzje i rozwiązujesz problem, określę Twój sposób myślenia oraz działania, wskażę mocne strony osobowości. Pokażę na bazie wyników testu, jak możesz w praktyce wykorzystać swój potencjał i naturalne predyspozycje: w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. ----------------------------- KARIERA EDUKACYJNO-ZAWODOWA ----------------------------- > Jeśli jesteś młodym człowiekiem - nastolatkiem lub studentem i praca jeszcze przed Tobą pomogę Ci wybrać kierunek dalszej edukacji zgodny z Twoimi talentami i zainteresowaniami. Będę z Tobą przy wytypowaniu przedmiotów na maturę, wyborze kierunku studiów, przygotowaniu się do pierwszej pracy. Nauczę Cię świadomie kształtować swoje życie zawodowe i od najwcześniejszych lat podążać za marzeniami, talentami i pasjami. > Pracuję z młodzieżą i rodzicami od 2009 roku jako psycholog, terapeuta i coach. Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.” ---------------------------------------------------------------------------- POZNAJ MNIE: ---------------------------------------------------------------------------- KIM JESTEM Jestem psychologiem, Akredytowanym Coachem i Superwizorem Izby Coachingu z 8-letnim doświadczeniem, trenerem, diagnostą i terapeutą. Specjalizuję się w coachingu kariery i pracy z osobami doświadczającymi wypalenia zawodowego. Dlaczego? Bo uważam, że praca to istotny kawałek naszego życia. Odkąd pamiętam, robiłam to, co kocham. Od dziecka intuicyjnie angażuję się w to, co daje mi satysfakcję, spełnienie i radość. Talenty, które spontanicznie zrodziły się we mnie we wczesnych latach dzieciństwa, mają bardzo dużo wspólnego z tym, co robię dzisiaj. Mogę śmiało powiedzieć, że moje życie wygląda dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Z naturalną łatwością przychodzi mi odkrywanie w ludziach ich potencjału. Inspiruję i pomagam im spełniać marzenia. ODKRYWAM POTENCJAŁ LUDZI Od 13 lat pracuję z ludźmi, którzy stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują swojej drogi, chcą odkryć siebie i poczuć w życiu spełnienie. Pomagam im odkrywać i wykorzystywać swoje predyspozycje, umiejętności i talenty, by mogli żyć i pracować z pasją. Pracuję eklektycznie integrując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów moich zainteresowań osobistych i zawodowych (m.in. coaching, psychoterapia, praca z ciałem, taniec, muzyka, praca z głosem, zdrowie, duchowość, turkusowe zarządzanie, budowanie marki). Na ludzi i świat patrzę holistycznie i systemowo. Mam bogate doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami, rodzinami. STOSUJĘ SPRAWDZONE METODY Korzystam z rzetelnych narzędzi psychometrycznych: mam uprawnienia do stosowania testów psychologicznych, jestem Certyfikowanym Trenerem narzędzia FRIS® Style myślenia, Certyfikowanym Konsultantem narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz kwestionariusza wartości i motywacji Values&Motive Inventory. W pracy z klientami wykorzystuję m.in. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFBT), narzędzia psychoterapii Gestalt, Racjonalną Terapię Zachowań, dramę oraz niewerbalne techniki pracy z ciałem - praktykę świadomego ruchu Laban Bartenieff Movement System. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u akredytowanych superwizorów Izby Coachingu oraz certyfikowanych psychoterapeutów Gestalt. WSPIERAM BIZNES Pracuję w biznesie w obszarze coachingu kariery i talentów, budowania kompetencji i postaw pracowników, realizacji programów rozwojowych, sesji AC/DC, rekrutacji. Pomagam świadomie planować zatrudnienie, projektuję indywidualne ścieżki kariery i programy rozwojowe, opracowuję ścieżki rozwoju talentów, rozwijam strategiczne kompetencje menadżerów, buduję zespoły. Wspieram menadżerów w ich miejscu pracy, by mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał i uchronić się od wypalenia zawodowego. Jako certyfikowany International Values Consultant (IVC) pomagam organizacjom budować wewnętrzny system wartości. Działam również w obszarze employer brandingu, budowania marki osobistej, kreowania wizerunku, project i event managementu, wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Jestem wykładowcą na studiach podyplomowych "Menadżer XXI wieku" na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach podyplomowych: „Wellbeing w organizacji”. DZIAŁAM NA RZECZ PROFESJONALNEGO COACHINGU W POLSCE Od 2014 roku jako członek Izby Coachingu aktywnie angażuję się w promowanie profesjonalnego coachingu w Polsce. Obecnie od 2018 r. pełnię funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. W latach 2016 – 2017 jako członek Prezydium Izby Coachingu zarządzałam zespołem kilkunastu dyrektorów i vicedyrektorów w 15 oddziałach IC na terenie całej Polski wdrażając systemowo kluczowe projekty w w organizacji. W latach 2014 – 2016 pełniłam funkcję Dyrektora Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu. Byłam współtwórcą, koordynatorem merytorycznym i organizatorem I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku” oraz występowałam w roli prelegenta na wielu konferencjach zakresu coachingu i rozwoju osobistego. UCZĘ COACHINGU Wspieram w rozwoju coachów – jestem ich nauczycielem, mentorem i superwizorem. Pomagam im na drodze rozwoju oraz w budowaniu prosperującej ścieżki kariery. Od 2016 roku jestem kierownikiem merytorycznym i wykładowcą na akredytowanych przez Izbę Coachingu studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach podyplomowych: „Coaching w biznesie” oraz na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na studiach podyplomowych „Coaching biznesowy”. WSPIERAM RODZINY Przez 9 lat pracowałam jako psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, coach oraz diagnosta z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-18 lat i ich rodzicami. Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu kształtującego umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.", w której zebranych jest kilkanaście moich autorskich scenariuszy warsztatów. Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami pomaga mi rozumieć i systemowo patrzeć na procesy zachodzące w firmach i organizacjach. INSPIRUJĘ Jestem dla moich klientów inspiracją jako człowiek. Dzięki moim różnorodnym doświadczeniom osobistym i zawodowym dobrze rozumiem moją rolę w procesie rozwoju i zmiany klientów. Patrzę na człowieka holistycznie biorąc pod uwagę jego myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim funkcjonuje. Pracuję ze spokojem, zaufaniem i wiarą, że wszystko, co się nam przydarza, ma głębszy sens i znaczenie – i uczę innych w taki sposób doświadczać rzeczywistości. Daje mi dużo radości bycie świadkiem rozwoju drugiego człowieka, pogłębiania samoświadomości, doświadczania zmian, rośnięcia w siłę, poszerzania perspektywy, samorealizacji i spełniania marzeń. PRYWATNIE Żyję z pasją, dbam o swój wewnętrzny rozwój i zdrowie fizyczne. Zainwestowałam w swój rozwój ponad kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszłam własną psychoterapię indywidualną i grupową. W życiu kieruję się intuicją, wewnętrznym głosem, słucham swojego ciała. Od dziecka jestem związana z muzyką – ukończyłam 12-letnią szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu i śpiewu operowego. Na przestrzeni swojego życia tańczyłam wiele stylów tanecznych, bliska mi jest praktyka świadomego ruchu. Pasjonuje mnie kultura latynoamerykańska, język hiszpański, podróżuję, fotografuję, zdrowo się odżywiam, żyję w harmonii z przyrodą.
Kontakt
Specjalności
Miasta
Wybrane kursy i szkolenia:
- Psychologia, spec. Psychoprofilaktyka, Psychologia społeczna, Psychologia komunikacji społecznej, studia magisterskie, UMCS, Lublin
- Studium Coacha Basic & Executive, 186 h, M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, GWPS, Warszawa
- Doradztwo zawodowe, kwalifikacyjne studia podyplomowe, WSNS, Lublin
- Zarządzanie talentami i karierą – certyfikowane szkolenie Certificate in Talent and Career Management, 48 h, IBD Business School, Warszawa
- Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, I rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt, 300h, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków
- Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha i trenera, 20 h, IPRI, M. Kijanko, Kraków
- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. I i II stopień, 200 h, L. Alarcón Arias, CTSR, Warszawa
- Wykorzystanie TSR w pracy z osobami z lękiem. Oswoić "NIBY POTWORA”, 20 h, CTSR, R. Cieśluk, Warszawa
- Wartości w pracy indywidualnej i zespołowej, 56 h, Values Team, P. Pilipczuk, K. Pilipczuk, Warszawa
- Niewerbalne techniki w pracy coacha i trenera. Język ruchu R. Labana, 12 h, A. Sokołowska, Wrocław
- Język ruchu. Zanurzenie w analizę ruchu R. Labana, 34 h, A. Sokołowska, Warszawa
- Trening świadomości ciała, emocji, myśli, relacji, 75 h, A. Sokołowska, Warszawa
- Niestandardowe metody pracy w tym coaching prowokatywny, 18 h, GWPS, M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, Warszawa
- Metoda dramy w pracy z grupami, 18 h, STOP-KLATKA, A. Chodasz, Warszawa
- Analiza transakcyjna, 18 h, UMCS, B. Smoczyńska, Lublin
- Racjonalna Terapia Zachowań, 18 h, UMCS, B. Smoczyńska, Lublin
- Metodyka warsztatu psychoedukacyjnego, 18 h, UMCS, B. Smoczyńska, Lublin
- Dynamika grupy, 30 h, UMCS, W. Poleszak, Lublin
Jak żyję i w co wierzę?
Dowiesz się czytając wywiad: http://bit.ly/2x4aoLZ
Bezpłatna konsultacja
Jeśli myślisz o współpracy ze mną, zapraszam Cię na niezobowiązującą 30-minutową bezpłatną konsultację telefoniczną, podczas której będziemy mieć okazję się poznać, porozmawiać o Twoich potrzebach i oczekiwaniach oraz ustalić zasady spotkań - terminy, częstotliwość, cena itp. Chcesz się umówić na konsultację? Wypełnij formularz z pytaniami: https://goo.gl/forms/fJ08qXOdMQLoPky23
Fanpage na Facebooku
Jeśli chcesz być ze mną na bieżąco, zapraszam na mój fanpejdż na Facebooku oraz do śledzenia wpisów: www.facebook.com/karierazpasja/
Czas spotkania
60 minut
Miejsce spotkania
Sesje coachingowe prowadzę stacjonarnie w gabinecie we Wrocławiu. Z klientami z innych miast i zza granicy pracuję online przez komunikator z kamerką.

Opinie

Opinie mogą wystawiać jedynie osoby, które korzystały z usług psychologicznych tego psychologa
Ocena
Bardzo dobry psycholog Dobry psycholog Psycholog Słaby psycholog Badzo słaby psycholog
Opinia o psychologu
Tytuł
Imię
Stanowisko/Zawód
Email - nie będzie wyświetlany (tylko w celu weryfikacji)
Wpisz kod z obrazka
Captcha

Załóż konto za darmo

Psycholog Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryPsycholog.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom