Regulamin

Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu DobryPsycholog.pl

DEFINICJE

 1. serwis DobryPsycholog.pl - serwis dla psychologów i klientów usług psychologicznych znajdujacy się pod adresem DobryPsycholog.pl prowadzony przez firmę Visualteam Emilia Marszalik.

 2. administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.

 3. użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu.

 4. Psycholog – psycholog, osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w serwisie.

 5. konto - miejsce w serwisie przyporządkowane danemu psychologowi, w którym może on zarządzać swoimi danymi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.

 3. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź wykorzystanie informacji do użytku własnego, związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.

 4. Dane kontaktowe podawane przez ogłoszeniodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych ogłoszeniodawców do innych celów (np. do celów reklamowych) jest zabronione.

 5. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.

 6. Ogłoszenia mogą dodawać osoby fizyczne oferujące usługi psychologiczne.

REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.

 3. Jeden psycholog może zarejestrować tylko jedno konto. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego psychologa, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte, a możliwość ponownej rejestracji może zostać zablokowana.

 4. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez psychologa na jego odpowiedzialność.

 5. psycholog jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą. Dotyczy to także zdjęcia profilowego - powinno to być zdjęcie danego psychologa.

 6. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych psychologów, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą.

 7. Psycholog jest zobowiązany do aktualizowania treści ogłoszeń i danych kontaktowych.

 8. Zarejestrowani psychologowie wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od administratora.

 9. Zarejestrowani psychologowie wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.

USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont na prośbę ogłoszeniodawców.

 2. Edycja lub usunięcie konta możliwa jest wyłącznie na prośbę wysłaną z adresu mailowego powiązanego z kontem psychologa.

 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo, bez konieczności uprzedniego informowania o takiej decyzji i podawania jej powodu.

 4. Konta użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji.

DODAWANIE OPINII

 1. Zarejestrowani psychologowie wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.

 2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o psychologach bez konieczności rejestracji w serwisie.

 3. Opinie wystawiane psychologom nie mogą dotyczyć usług innych niż usługi psychologiczne. Opinie informujące o korzystaniu z innych usług, zostaną dezaktywowane bez możliwości wystawienia temu samemu użytkownikowi kolejnej opinii.

 4. Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług danego psychologa.

 5. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym psychologu. W przypadku dodania kilku opinii temu samemu psychologowi, wszystkie jego opinie mogą zostać dezaktywowane lub usunięte.

 6. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą.

 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii.

 8. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.

 9. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe innych użytkowników.

 10. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego.

 11. Adres mailowy podany przez użytkownika nie będzie nigdzie wyświetlany, służy on do celu ewentualnego kontaktu administratora.

 12. Psychologowie mogą jednorazowo odpowiedzieć na każdą wystawioną im opinię.

 13. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych.

DODAWANIE AKTUALNOŚCI I ARTYKUŁÓW

 1. Aktualności i artykuły nie mogą składać się z samego linku. Jeżeli psycholog wstawia link do swojej strony/artykułu/innego materiału musi dodać do niego opis przynajmniej na 50 słów.

USUWANIE I BLOKADA OPINII

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego psychologa (np. dotyczą treści ogłoszenia lub są zapytaniem o ofertę), a także opinii, których treść jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami dobrej kultury.

 2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii psychologom, na kontach których znajdują się opinie dodane z adresu IP psychologa lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania psychologa.

 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont użytkowników działających na szkodę innych użytkowników (np. przez dodawanie negatywnych opinii innym użytkownikom).

 4. Administracja serwisu może usunąć opinię wyłącznie w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem.

 5. Psychologowie nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dobrypsycholog.pl.

 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu. Ostatnia zmiana: 7.03.2013.r.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.

 3. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.

 

Załóż konto za darmo

Psycholog Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryPsycholog.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom